Το Κέντρο Physioway στελεχώνεται από επιστήμονες φυσιοθεραπευτές με μεγάλη εμπειρία οι οποίοι μετά από την αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα στον κάθε ασθενή. Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα συνεδριών και μέσω τηλεδιάσκεψης (skype, zoom) οπότε τόσο η απόσταση όσο και το βαρύ πρόγραμμα που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν αποτελούν εμπόδιο στην αναζήτηση μίας αποτελεσματικής θεραπείας. Όλοι οι συνεργάτες μας είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τη σύγχρονη πραγματικότητα και τις δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία.

Οι συνεδρίες του κλινικού πιλάτες γίνονται εξατομικευμένα και εφόσον υπάρξει πρόοδος υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικά τμήματα τα οποία είναι μέχρι τρία άτομα.

Στο Κέντρο Physioway οι συνεδρίες του κλινικού πιλάτες αφορούν σε ασκήσεις σε στρώματα και στα κρεββάτια του πιλάτες REFORMER-CADILLAC.

Picture 1

Picture 2

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού με τμήματα λειτουργικής άσκησης με TRX, BOSU, KETTLEBELLS, POWERBAGS.

 

Picture 3

Picture 4

Picture 5