Φυσιoθεραπεία

Screenshot_1.png
  • Οι θεραπείες που εφαρμόζονται, αφορούν ένα μεγάλο εύρος παθήσεων και μετατραυματικών κακώσεων
  • Χρησιμοποιούνται τεχνικές ενεργητικής και παθητικής κινητοποίησης, ηλεκτροθεραπείας, μαλάξεων και προγράμματα θεραπευτικών ασκήσεων
Στόχος μας είναι το βέλτιστο αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση.