Λειτουργική Αποκατάσταση

therapeutiki-askisi-2.jpg

Μέρος της διαχείρησης του προβλήματος του κάθε ατόμου που μας επισκέπτεται, είναι η ένταξή του σε πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση και ανεξαρτητοποίησή του.

Εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας σε εξατομικευμένα προγράμματα και τους εφοδιάζουμε με το προσωπικό τους ηλεκτρονικό ασκησιολόγιο – βίντεο, το οποίο μαθαίνουν να εκτελούν μόνοι στο σπίτι μετά το τέλος των συνεδριών στο φυσικοθεραπευτήριο.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την εκτέλεση του ασκησιολογίου, υπάρχει και η δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας (μέσω skype).