Αυχενικό σύνδρομο

Ο αυχένας αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του ανθρώπινου σώματος με πλούσια αγγείωση και πολλές λειτουργίες. Αγγεία, νεύρα, ιστοί και οστά συναντώνται στον αυχένα για να αιματώσουν το κεφάλι και να νευρώσουν τον εγκέφαλο και τα άνω άκρα, να στηρίξουν το κεφάλι και να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η φυσιολογική εκφύλιση του ανθρώπινου σώματος, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο τρόπο ζωής (πολλές ώρες εργασίας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, κακή στάση στο γραφείο, στην τηλεόραση, τον καναπέ κ.α.), συντελούν σε μία από τις συχνότερες μυοσκελετικές καταστάσεις η οποία είναι γνωστή σε όλους μας ως αυχενικό σύνδρομο.
Στην ουσία αποτελεί μία σειρά επίπονων συμπτωμάτων που προκαλούν πόνο στον αυχένα, στην πλάτη, δυσκαμψία, ζαλάδες, μουδιάσματα και κάψιμο.

Ένα από τα συνηθισμένα αίτια εμφάνισης προβλημάτων στον αυχένα που σχετίζεται με την εργασία, είναι ηδιατήρηση λανθασμένων και παρατεταμένων θέσεων που υιοθετούνται από τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους.


Έλεγχος του πόνου

Η σύγχρονη φυσιοθεραπευτική πράξη συμβάλλει στη βελτίωση της τόσο απαιτητικής και πιεστικής καθημερινότητας με ποικίλλους τρόπους. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται απαραίτητη τόσο ως πρόληψη, όσο και ως θεραπεία σε οποιαδήποτε μυοσκελετική δυσλειτουργία.

Η σωστή φυσικοθεραπευτική παρέμβαση έχει ως στόχο:

  • την αντιμετώπιση του πόνου με φυσικές μεθόδους
  • την εργονομική καθοδήγηση του ασθενούς για την βελτίωση της καθημερινότητας του
  • την λύση των μυϊκών σπασμών που δημιουργούν έντονους πόνους τους οποίους ο ασθενής αντιλαμβάνεται ως «πιάσιμο»
  • την ενθάρρυνση και καθοδήγηση στην καθημερινή άσκηση για τη βελτίωση και τη σταθερότητα του μυϊκού συστήματος, ώστε να δέχεται και να αντιμετωπίζει τις φθορές που δημιουργούνται, πριν αυτές μεταβληθούν σε οξέα και δύσκολα αναστρέψιμα προβλήματα